Càritas protagonista el mes de abril del «dotzexdotze»

Durante el mes de abril, Càritas Andorrana es la protagonista de la campaña “DOTZExDOTZE” (www.dotzexdotze.com by Andtropia) destinada a dar visibilidad y buscar financiación para nuestra entidad.

Hemos querido centrar el mensaje de la campaña en 3 acciones que consideramos de las más importantes y a las cuales hay que darles un impulso para darlas a conocer.

Programa de Atención Primaria.

En el programa d’Atenció primària s’atenen les necessitats bàsiques i urgents com són l’alimentació, el pagament de subministraments, l’habitatge, el transport, la salut o l’escolarització entre d’altres, d’aquelles persones que no poden fer-hi front per determinades circumstàncies, ja sigui per motius econòmics, per situacions personals o familiars. A més de l’ajuda econòmica que representa una solució immediata, a través dels treballadors socials s’acompanya a les famílies per resoldre les causes que han portat a aquest estat de precarietat i en millorar la seva situació de cara al futur.

Dintre del Programa d’Atenció Primària disposem d’un servei focalitzat en la salut ja que és una de les causes que estan estretament relacionades amb la pobresa i l’exclusió. És per això que Càritas Andorrana aposta per intervenir en aquest àmbit, amb la promoció de la salut i millorar així el benestar de les persones. Càritas promou l’accés a la salut oferint un suport econòmic per aquelles persones i famílies que per determinades circumstàncies no poden assumir despeses sanitàries no cobertes per la CASS, ja siguin per tractaments, proves mèdiques, serveis d’odontologia o altres.

Programa Suport.

En aquest programa, també amb la finalitat de promoure la salut i específicament la salut mental, tan importants en els nostres temps, Càritas ofereix un servei d’atenció psicològica que està dirigit a aquelles persones que viuen moments de crisis emocionals, de pèrdues, dol o altres situacions a les que no saben com enfrontar-se  i no poden comptar amb cap altre recurs que respongui a la seva necessitat.

Caritas Andorrana, quan la situació de les persones és precària i els treballadors socials valoren necessària aquesta intervenció, ofereix ajudes pel pagament de serveis sanitaris no coberts per la CASS, com visites i proves mèdiques, farmàcia, serveis de fisioteràpia, tractaments d’odontologia o oftalmologia, entre d’altres.

Càritas Andorrana també facilita l’accés a un psicòleg a tothom que ho necessiti i no pugui acudir de forma àgil a la xarxa de salut mental normalitzada. El servei és presencial i telefònic i es pot contactar trucant al telèfon gratuït 66 10 70 de dilluns a divendres de 9h a 17hores. També hi ha la possibilitat de fer-ho a través dels diferents canals de Càritas com són el correu electrònic o per whatsapp al mateix número  66 10 70.