Nosotros

Documentación Institucional

La austeridad, la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos son tres pilares fundamentales para Càritas. Somos responsables de llevar a cabo una buena gestión administrativa de los recursos que nos han destinado.

Càritas capçalera

Presentamos nuestra actividad en cifras:

Solidaritat i bé comú

Recursos invertidos

0

en
programas de acción social

Recursos obtenidos

0

de donaciones, subvenciones
y recursos propios

“La gestión honesta y transparente es inherente a nuestra actividad.”

Transparencia financiera

Las memorias recogen la acción social que Càritas Andorrana ha llevado a cabo en los últimos años, así como su balance económico y las cifras actualizadas de los programas. Puedes consultar a continuación las memorias anuales y otros documentos de interés de la entidad.

Codi ètic i Codi de conducta del personal

El treball de Càritas és motivat, orientat i definit per les Sagrades Escriptures, la doctrina i la tradició de l’Església catòlica i la trobada personal d’amor amb els necessitats.2 «Càritas és la carícia de l’Església per al seu poble»3 i encarna l’opció preferencial pels pobres, els exclosos i els marginats. Càritas s’esforça per aconseguir el desenvolupament integral de la persona i alleujar el sofriment ocasionat per catàstrofes, conflictes i injustícies.

L’Article 1.3 del Reglament Intern de Caritas Internationalis prescriu que: «Les organitzacions membres han de complir amb estàndards mínims de governança, d’infraestructura organitzativa, de viabilitat financera, de responsabilitat i d’observança dels codis de conducta, segons decisió del Consell Representatiu. Aquestes organitzacions continuen essent autònomes pel que fa a la seva situació jurídica, econòmica i contractual».

A més dels Estatuts i del Reglament Intern que proporcionen el marc jurídic canònic per a Caritas Internationalis s’han elaborat diversos estàndards i pautes per al treball de la Confederació, incloent-hi els següents, la condició dels quals no ha canviat.

Estatutos Càritas Andorrana