Nosaltres

DOCUMENTACIÓ INSTITUCIONAL

L’austeritat, la transparència i la responsabilitat en la gestió dels recursos són tres pilars fonamentals per a Càritas. Som responsables de dur a terme una bona gestió administrativa dels recursos que ens han destinat.

Càritas capçalera

Presentem la nostra activitat en xifres

Solidaritat i bé comú

Recursos invertits

0

en
programes d’acció social

Recursos obtinguts

0

de donacions, subvencions
i recursos propis

“La gestió honesta i transparent és inherent a la nostra activitat.

Transparència financera

Les memòries recullen l’acció social que Càritas Andorrana ha dut a terme els darrers anys, així com el seu balanç econòmic i les xifres actualitzades dels programes. Pots consultar a continuació les memòries anuals i altres documents d’interès de l’entitat.

Codi ètic i Codi de conducta del personal

El treball de Càritas és motivat, orientat i definit per les Sagrades Escriptures, la doctrina i la tradició de l’Església catòlica i la trobada personal d’amor amb els necessitats.2 “Càritas és la carícia de l’Església per al seu poble”3 i encarna l’opció preferencial pels pobres, els exclosos i els marginats. Càritas s’esforça per aconseguir el desenvolupament integral de la persona i alleujar el sofriment ocasionat per catàstrofes, conflictes i injustícies.

L’Article 1.3 del Reglament Intern de Caritas Internationalis prescriu que: “Les organitzacions membres han de complir amb estàndards mínims de governança, d’infraestructura organitzativa, de viabilitat financera, de responsabilitat i d’observança dels codis de conducta, segons decisió del Consell Representatiu. Aquestes organitzacions continuen essent autònomes pel que fa a la seva situació jurídica, econòmica i contractual”.

A més dels Estatuts i del Reglament Intern que proporcionen el marc jurídic canònic per a Caritas Internationalis s’han elaborat diversos estàndards i pautes per al treball de la Confederació, incloent-hi els següents, la condició dels quals no ha canviat.

Estatuts Càritas Andorrana