CONTACTE

Càritas Andorrana té la seva seu a l’església Santa Maria del Fener.

A més, compta amb la botiga “De mà a mà” i amb el Banc d’Aliments, al carrer de l’Alzinaret, i amb les instal·lacions al camí de la Borda Nova, on es troben el Rober i el magatzem de roba.

Cabecera Càritas