Què fem

ACOLLIDA

L’acollida és la base de l’acció de Càritas. L’espai d’escolta, acollida, orientació i acompanyament ajuda a valorar quina és la situació de la persona, quins són els problemes i quina és la millor manera d’abordar-los.

Mitjançant el programa d’atenció primària, Càritas Andorrana ofereix un servei personalitzat i integral a les persones usuàries. Els treballadors socials de l’entitat elaboren un pla de treball en el qual es poden incloure altres eines.

Càritas Andorrana no només ofereix suport material, sinó també serveis per assessorar i acompanyar la ciutadania en les necessitats que pugui trobar en el dia a dia. Així, amb l’objectiu de donar una resposta global, s’ofereix assessorament jurídic, ajuda en la gestió de tràmits, atenció psicològica, suport en l’àmbit laboral, accés a l’habitatge i accés a informació general del país.

Càritas capçalera

Programes acollida

Atenció primària

Promoure la persona, afavorir les seves capacitats i fer-la partícip de la millora de la seva situació.

Banc d’Aliments

Projecte de reutilització i reaprofitament d’aliments i de productes de primera necessitat en benefici de famílies en situació de precarietat econòmica.

Rober

La recollida selectiva del tèxtil d’Andorra, el seu reciclatge a través de les botigues solidàries de Càritas, donacions i l’exportació per a la seva reutilització.

Suport

Promoure i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de necessitat a través de suport psicològic o jurídic.

Voluntariat

El voluntari és la persona que es compromet de forma desinteressada a ajudar els altres, que actua de bona fe i tracta les persones amb dignitat i respecte.

Altres

Transeünts, centre penitenciari, reforç escolar, cooperació internacional, Plataforma d’ONG d’Andorra, Caritas Europa…

“Treballem per donar una resposta global i integradora, suport, informació i orientació.”