ACCIÓ SOCIAL. QUÈ FEM

El compromís de Càritas Andorrana consisteix a dur a terme una acció social global amb un impacte local. L’entitat ajuda i acompanya les persones que es troben en situacions complexes i treballa pel seu desenvolupament integral.

Mitjançant els nostres programes, Càritas dona suport a les persones que sol·liciten ajuda, acollint-les sense cap tipus de distinció, independentment de la seva procedència, tendència política, creença religiosa o qualsevol altre aspecte. Es tracta d’un conjunt d’accions i eines per atendre les mancances i necessitats socials dels beneficiaris per tal d’ajudar-los en la seva autonomia, desenvolupament i benestar.

El treball que fa Càritas va més enllà d’atendre les necessitats bàsiques i urgents com són l’alimentació, el pagament de subministraments, els lloguers, el transport, la salut o l’escolarització. El treball de Càritas busca promoure la persona, impulsar les seves capacitats i fer-la partícip de la millora de la seva situació.

Càritas capçalera

Acollida i Acompanyament

Conjunt de projectes i accions que faciliten l’atenció dels problemes i les necessitats bàsiques de les persones.

Voluntariat

La força i el caràcter de Càritas provenen en gran manera del compromís i de les persones que hi formen part.

Habitatge

La promoció d’accions sostenibles a fi que totes les persones del nostre
país puguin accedir a un habitatge digne.

Cooperació internacional

Càritas, com a membre de Caritas Europa i Caritas Internationalis, treballa per combatre la pobresa i ajudar les persones en situació d’exclusió social a qualsevol lloc del món.

Sensibilització

Donem a conèixer la realitat social, les situacions d’injustícia i pobresa en el nostre entorn i sensibilitzem els ciutadans per fer-los partícips de la millora de la nostra societat.

Medi ambient

El compromís de futur amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental es concreta en el reciclatge de tèxtil per donar-li una finalitat, un ús sostenible i ètic.