Què fem

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

El programa de cooperació internacional de Càritas vol millorar la qualitat de vida de les persones en països en vies de desenvolupament i que, per algun motiu, es troben en un estat de vulnerabilitat.

Així, té, entre els seus objectius, crear i potenciar els seus recursos, millorar la seva situació i, alhora, sensibilitzar la societat andorrana sobre la realitat que es viu en altres indrets del món. Per tant, aquest programa no només treballa l’empatia, sinó que també pretén mitigar el sofriment ocasionat per catàstrofes, conflictes i injustícies arreu amb donatius concrets.

Els darrers anys, Càritas Andorrana ha participat i ha finançat projectes a Colòmbia, Angola, Kenya, Bolívia, Haití, Malawi i Perú.

Càritas capçalera

Càritas vol millorar la qualitat de vida de les persones en països en vies de desenvolupament.