Què fem / Acollida

ALTRES

També col·laborem des d’altres perspectives d’acció social, com el suport a:

Transeünts: acollim de manera puntual les persones no residents sense llar a Andorra.

Centre Penitenciari: col·laborem per cobrir necessitats bàsiques de persones que es troben al centre i no disposen de recursos.

Reforç escolar: fomentem les capacitats i les potencialitats d’infants i joves a través de l’accés a l’educació i la formació en igualtat d’oportunitats mitjançant activitats lúdiques que promoguin el creixement personal i humà i en valors.

Cooperació Internacional: millorem la qualitat de vida de les persones que viuen en països en vies de desenvolupament a través del finançament de projectes educatius, sanitaris o de promoció de l’autonomia.

Emergències internacionals:  coordinem els esforços, els recursos i els materials per dur a terme accions de sensibilització i captació de fons per ser destinats a les situacions d’emergències a escala internacional a travès de Caritas Internationalis.

Caritas Europa: com a organització membre, participem en el cofinançament del Fons ODSS (Organisational Development Solidarity System).

Càritas capçalera