Què fem

HABITATGE

Gràcies a les donacions d’immobles provinents de particulars Càritas Andorrana pot oferir habitatges de lloguer a preu social i assequible.

Un dels problemes més importants que es troben les persones més vulnerables d’Andorra és l’accés a un habitatge digne. La problemàtica de l’habitatge ens la trobem cíclicament sobretot en un país com el nostre que, durant les darreres dècades, ha tingut un creixement exponencial. Per aquest motiu Càritas  Andorrana col·labora amb l’administració participant en la Comissió Nacional de l’Habitatge i aquest any ha creat un programa específic, que té com a objectiu treballar en la promoció de polítiques  d’habitatge justes i sostenibles a fi que totes les persones del nostre país puguin accedir a un habitatge digne.

Gràcies a les donacions d’immobles provinents de particulars Càritas Andorrana pot oferir habitatges de lloguer a preu social i assequible.

Càritas capçalera

Promoció d’accions justes i sostenibles a fi que les persones del nostre país puguin accedir a un habitatge digne.