Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

El titular i responsable d’aquesta web és CÀRITAS ANDORRANA amb N.R.T. U-800873-G i amb la seu social al núm. 9 del carrer Sant Salvador de la parròquia d’Andorra la Vella, al Principat d’Andorra. Per contactar amb CÀRITAS ANDORRANA es pot fer a través del telèfon (+376) 806111 o enviant un correu a l’adreça electrònica

2. OBJECTE

La pàgina web www.caritas.ad té per objecte difondre informació relacionada amb la institució, així com els projectes i accions que realitza Càritas Andorrana seguint el principi de transparència i rendició de comptes, així com també té per objecte la gestió d’altes de socis i donacions en diferents modalitats.

3. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Aquestes condicions generals d’ús tenen la finalitat de regular l’accés a la informació publicada en aquesta web, així com les relacions entre Càritas Andorrana i els usuaris que hi accedeixen. En cas de no estar d’acord a acceptar les condicions, us suggerim no fer ús d’aquesta pàgina web.

La utilització d’aquesta web implica l’acceptació dels usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la Política de privadesa i de cookies que es trobin en aquesta pàgina web.

Càritas Andorrana podrà en qualsevol moment, i sense previ avís, modificar les presents condicions i es compromet a fer-les públiques a la pàgina web. També es reserva la facultat d’efectuar les modificacions que consideri oportunes en el disseny, la presentació i/o la configuració de la pàgina web, així com en alguns o tots els continguts.

Càritas Andorrana es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com a la prestació de qualsevol o de tots els continguts que s’hi presten en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts que es mostren a la web www.caritas.ad com textos, imatges, fotografies, vídeos, gràfics, noms comercials, dissenys, logos, o altres, estan subjectes a drets d’autor i de propietat intel·lectual, o en el seu cas, de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió a la pàgina web.

No es podran reproduir, interpretar, difondre, vendre, distribuir ni utilitzar amb finalitats comercials o altres el continguts d’aquesta web així com alterar-ne el contingut o estructura de la mateixa per part de l’usuari.

5. OBLIGACIONS DE L’USUARI

Tots els visitants i usuaris de la web www.caritas.ad hauran de fer un ús adequat dels serveis i continguts, i en cap cas utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o contràries a la bona fe i ordre públic.

Tanmateix l’usuari garanteix la veracitat de les dades portades així com ésser completes, exactes i actualitzades, fent-se responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades siguin d’una tercera persona, l’usuari garanteix que aquest ha estat informat sobre aquest documents i haver obtingut la seva autorització per a facilitar les dades.

Els usuaris que vulguin donar-se d’alta com a socis o fer una donació efectuaran els pagaments en el mateix moment sempre que sigui via targeta de crèdit o dèbit .

Tots els imports de donacions i aportacions han d’efectuar-se en euros (€) i la seva modalitat és escollida pel donant. Càritas Andorrana enviarà un rebut per a cada donació feta a través de [*].

6. LIMITACIONS DE RESPONSABILITATS

El titular del web no serà responsable, en cap cas, dels perjudicis o danys de qualsevol índole que poguessin ocasionar-se per la visita a aquest pàgina, ja sigui per error o omissió en els continguts, o pel mal funcionament de les infraestructures de comunicacions, o per la transmissió d’algun programa maliciós que es produeixi a pesar d’haver pres mesures tecnològiques per evitar-ho.

Càritas Andorrana no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web, ni dels continguts, tant els propis com els d’altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la seva utilització per part de l’usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap cas, puguin exigir responsabilitats al titular del web. En aquest sentit, Càritas Andorrana no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la informació adquirida o a què s’ha accedit a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o la transmissió, o fallades en la línia.

Càritas Andorrana no garanteix la licitud dels continguts subministrats sobre la base d’informació proporcionada per tercers proveïdors, col·laboradors o usuaris.

7. ENLLAÇOS

Els enllaços que poden aparèixer en aquesta pàgina web poden dirigir a webs de tercers. Càritas Andorrana no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió, continguts, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquestes webs.

8. JURISDICIO I LEGILACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut de la llei andorrana. En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, la jurisdicció competent serà la dels jutjats i tribunals del Principat d’Andorra.