Què fem

MEDI AMBIENT

«La cura de la creació de Déu i l’atenció a l’impacte ambiental», d’acord amb el principi núm. 10 del codi ètic de Caritas Internationalis, organisme al qual estem adherits des del 1983.

“Fomentar la reutilització i el reciclatge tèxtil” d’acord amb el Pla nacional de residus d’Andorra 2017-2020.

Els darrers anys hem incorporat criteris de sostenibilitat al projecte ROBER amb l’objectiu de contribuir a la millora de la gestió del medi ambient a través del model de reducció, reutilització i reciclatge. Amb aquesta activitat contribuïm a fer que el percentatge de roba que s’hagi de cremar sigui el més petit possible.

Càritas capçalera

La cura de la creació de Déu i l’atenció a l’impacte ambiental.