Agenda

Càritas Andorrana té la seva seu a l’església Santa Maria del Fener. A més, compta amb la botiga De mà a mà i el Banc d’Aliments al carrer de l’Alzinaret i amb les instal·lacions al Camí de la Borda Nova, on es troben El Rober i el magatzem de roba i es desenvolupen tallers i formacions. es desenvolupa el projecte Rober, es realitzen formacions i el troba el Rober social.

Cabecera Càritas

[tribe_events_list]