Andorran Banking patrocinador de Càritas

Andorran Banking patrocina un any més el programa Atenció Primària ab una aportació de 6.000 euros.

Andorran Banking renova el seu suport a Càritas Andorrana,que va començar fa sis anys, amb una aportació de 6.000 euros que aniran destinats al programa d’atenció primària de l’entitat.

El programa d’Atenció primària de Càritas busca oferir solucions a diferents problemes relacionats amb l’alimentació, l’habitatge, la salut, l’escolarització, el transport, l’accés a subministraments o altres per tal de millorar les condicions de les famílies i persones. En els darrers dos anys, amb un treball de valoració, seguiment i acompanyament efectuat per treballadors socials, Càritas procura amb aquesta acció millorar la vida de nombroses famílies que han vist reduïdes les seves rendes disponibles amb el conseqüent empobriment que pot afectar a diferents aspectes de la seva vida.

L’objectiu d’Andorran Banking és impulsar i donar suport a les entitats i organitzacions que treballen en projectes que reverteixen en la societat andorrana.