Projecte a Bolívia

Aprovat el finançament pel projecte “Agua para Tirquirpaya” en Bolívia.

Càritas Andorrana ha aprovat el finançament pel projecte “Agua para Tirquirpaya” destinat a contribuir a fer efectiu el dret humà a l’aigua per a la població rural de la comunitat de Tirquirpaya del municipi d’Independencia a Cochabamba.

El projecte garantirà l’accés a l’aigua potable als habitants de la zona a través de la construcció d’un nou sisitema d’aigua potable i proporcionarà educació sanitària i ambiental per fer un ús efectiu de la mateixa.

El projecte el desesnvoluparà al terreny la “Comunidad San Pablo” i comptarà amb el seguiment tècnic de Càritas Andorrana. Per a la seva execució el projecte ha aconseguit una suvbenció de 19.631,90 euros del Govern d’Andorra.